Vores erfaringer

Mads har hentet sin omfattende erfaring med bl.a. strategisk arbejde og projektledelse fra en række ledende positioner i større danske rådgivningsvirksomheder. Han har udviklet og gennemført en lang række interne strategiprojekter og har evnet at skabe følgeskab og organisatorisk opbakning til projekterne. Derudover har Mads fungeret som betroet rådgiver på strategisk niveau for virksomheder, byer og ministerier. Han helt store styrke er, at han evner at tænke på tværs og perspektivere både økonomisk, socialt og politisk. Mads evner at udvikle strategier, der samler fokus og får gennemslag og mandat på trods af stærke kulturelle og organisatoriske udfordringer.

Med mere end 20 års erfaring i private og offentlige organisationer med at arbejde i krydsfeltet mellem forretning, organisation og mennesker, har Helle som konsulent, projektleder og HR Director udviklet et utroligt stærkt blik for organisationer og deres styrker og potentialer i forhold til at nå forretningsmæssige mål. Hun har solid erfaring med at optimere organisationer og processer i forhold til organisationens strategi og har fokus på både de hårde data og de relationelle og individbaserede data. Erfaringerne er indhentet i komplekse ofte matrixbaserede nationale og internationale videns- og produktionsvirksomheder, hvor flere kulturer og flere rationaler er til stede.